Kosovo

Country portal

Mirë se vini në portalin shtetëror të Kosovës

Republika e Kosovës - Të dhënat bazike

  • Sipërfaqja e përgjithshme: 10 908 km²

Popullsia e përgjithshme rezidente: 1 804 944 vlerësimi (dhjetor 2014)

Nr. i përgjithshëm i ekonomive familjare: 297 090

Madhësia mesatare e ekonomive  familjare: 5.85 prs.

Dendësia e popullsisë për vitin 2013 (banorë për km2): 166.9

Rritja Reale e BPV për vitin 2013  3.4 %

BPV për Kokë Banori për vitin 2013 (në euro) 2,935

Indeksi i Çmimeve të Konsumit për vitin 2014 (mesatarja vjetore)  0.4%

 

Kosovo country portal is managed by:

Country administators
 

Sami Hasani
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Sami.Hasani@arru-rks.org
 

Qamil Musa
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Qamil.Musa@arru-rks.org

 

Visar Berisha
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Visar.Berisha@arru-rks.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events

@ REGIONAL

EWA (European Water Association) JSWA (Japan Sewage Works Association) WEF (Water Environment Federation) in cooperation with IFAT - Messe München

6th EWA/JSWA/WEF Joint Conference "Resilience of the Water Sector"

Munich, Germany // 15 May 2018 - 18 May 2018

Conference / Workshop

Resilience is a strong emerging theme within many parts of the water sector.  From long term water resource availability and water quality impacts of droughts, to the need for resilience against short lead time disruptive events such as floods and earthquakes. These types of events not only disrupt water sector infrastructure and operations, they also impact on other infrastructure that a reliable water sector depends on. This includes electrical power supplies, telecommunications, and transportation as well as disruption to the supply chain.  The impact of such events can be long lasting and far reaching, impacting negatively on customers, the environment, and business performance.  Ultimately, the need for resilience is a significant business risk management issue.

This joint conference seeks to explore ways in which the sector in its broadest terms is developing resilient systems, assets, and operations so that business continuity risk is well managed in the face of adverse conditions. The intention is to share experience from across the world covering: real life examples of lessons learned from significant events; good practice in the response to events; and current activities that are strengthening resilience.

Language: english

Contributed by Katerina Schilling on 06 December 2017

View more (+)

Country resources

Research Report

2016

Pdf file available in:

(5.0/1)

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË NË 2015

Raporti për performancën e kompanive të licensuara të furnizimit me ujë, shërbimeve të ujërave të zeza, furnizimit me shumicë të ujit të patrajtuar

Your evaluation

Add comment


Contributed by Visar Berisha on 19 September 2016

View more (+)

Research Report

2016

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 15 February 2016

View more (+)

Research Report

19 October 2015

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 6 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 29 January 2016

View more (+)

Lajmet