Kosovo

Country portal

Mirë se vini në portalin shtetëror të Kosovës

Republika e Kosovës - Të dhënat bazike

  • Sipërfaqja e përgjithshme: 10 908 km²

Popullsia e përgjithshme rezidente: 1 804 944 vlerësimi (dhjetor 2014)

Nr. i përgjithshëm i ekonomive familjare: 297 090

Madhësia mesatare e ekonomive  familjare: 5.85 prs.

Dendësia e popullsisë për vitin 2013 (banorë për km2): 166.9

Rritja Reale e BPV për vitin 2013  3.4 %

BPV për Kokë Banori për vitin 2013 (në euro) 2,935

Indeksi i Çmimeve të Konsumit për vitin 2014 (mesatarja vjetore)  0.4%

 

Kosovo country portal is managed by:

Country administators
 

Sami Hasani
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Sami.Hasani@arru-rks.org
 

Qamil Musa
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Qamil.Musa@arru-rks.org

 

Visar Berisha
Water Services Regulatory Authority, Prishtina
Visar.Berisha@arru-rks.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upcoming Events

ENERGY EFFICIENCY, UTILITY BENCHMARKING, REGULATORY BENCHMARKING, OTHER, BUSINESS PLANNING, TECHNICAL RULES AND STANDARDS, RISK MANAGEMENT & WATER SAFETY PLANNING, ACCESS TO FINANCING, REGULATION, TARIFFS AND SUBSIDIES, WATER SERVICES, WASTEWATER MANAGEMENT AND TREATMENT

@ Albania, Bulgaria, Croatia, FYR Macedonia, Hungary, Montenegro, Romania, Serbia, REGIONAL

REECO SRB doo

RENEXPO Water & Energy - Zapadni Balkan

Novi Sad, Serbia // 25 April 2017 - 27 April 2017

Conference / Workshop, Exhibition / Fair

RENEXPO® Western Balkans, najveći internacionalni sajam i konferencije u delu Zapadnog Balkana na temu Obnovljive energije- Zaštitu životne sredine - Vodne experte ujedinjuje region u WATER & ENERGY 2017


RENEXPO® WATER & ENERGY 2017 će predstaviti preko 100 internacionalnih kompanija iz celog sveta, 2.500 profesionalnih posetilaca na 1.600 m² izlagačkog prostora. Više od 600 učesnika na konferencijama, preko 200 dostupnih projekata iz čitavog regiona zapadnog Balkana i B2B sastanaka nakon svake konferencije! U 3 dana, Beograd će postati evropski centar za Energetiku - Zaštitu životne sredine i sektor za upravljanje vodama u regionu.

Language: English / Local

Contributed by Igor Ivanoski on 18 November 2016

View more (+)

WASTEWATER MANAGEMENT AND TREATMENT

@ REGIONAL

German Experts Association for Environmental Technology and Infrastructure

8th DEX Summer School on Wastewater Treatment Plant Design and Advances in Energy Positive Wastewater Treatment

Rottenbach, Austria // 02 July 2017 - 07 July 2017

Course / Training

Dex Summer School started in 2009 and was successfully continued since then with more than 120 participants from more than 12 different countries.

The 2017 program follows the strategy of maintaining basic lectures enriched with new topics of interest. As a special feature in 2017, part of the summer school will be held together with the summer school of the EU financed project POWERSTEP in Vienna, where innovative and cutting-edge research on creating energy positive wastewater treatment plants will be presented.

Post graduate and doctoral students, young water professionals from consulting companies, utilities and equipment suppliers from all over Europe are welcome to apply. Special emphasis is placed on participation of young water professionals from the new EU and accession countries in Central and Eastern Europe (sponsoring of fee is possible with a separate application supported by a supervisor).

More Information can be found in the pdf.

Cost: € 390.-

Language: English

Contributed by Katerina Schilling on 28 February 2017

View more (+)

Country resources

Research Report

2016

Pdf file available in:

(5.0/1)

Autoriteti Rregullator për Shërbimet e Ujit

RAPORTI VJETOR I PERFORMANCËS PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE TË UJIT NË KOSOVË NË 2015

Raporti për performancën e kompanive të licensuara të furnizimit me ujë, shërbimeve të ujërave të zeza, furnizimit me shumicë të ujit të patrajtuar

Your evaluation

Add comment


Contributed by Visar Berisha on 19 September 2016

View more (+)

Research Report

2016

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 9 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë nëntë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 15 February 2016

View more (+)

Research Report

19 October 2015

Pdf file available in:

(0.0/0)

Tariff Department

Raport periodik mbi vlerësimin e përmbushjes së caqeve të përcaktuara për 6 mujorin e parë të vitit 2015 të procesit rregullator të tarifave 2015-2017

Ky raport pasqyron të dhënat e performancës së veçantë të shtatë (7) kompanive regjionale të shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza, me të cilën vlerësohet shkalla e përmbushjes së caqeve të përcaktuara me procesin rregullatorë te tarifave gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2015 dhe jep një pasqyrë të përgjithshme të sektorit për periudhën e shikuar.

Your evaluation

Add comment


Contributed by Vehbi Duraku on 29 January 2016

View more (+)

Lajmet